Social Business 2024 empowered by Visa

Nonprofit szervezetek saját bevételtermelő tevékenységének kialakítása és a termék / szolgáltatás piacravitele vállalatok bevonásával

Partnereink

A Social Business 2024 empowered by Visa program résztvevői

Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány

Alapítványunk azzal a küldetéssel hoztuk létre, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson a megváltozott munkaképességűeknek

Humusz Szövetség

Azért dolgozunk, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutassunk, amelyek bárki számára vállalhatók, nem igényelnek őrült beruházást, csak a megfelelő gondolkodást a döntéshozóknak

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány

A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány az autizmussal élő gyerekek és családjaik támogatásáért jött létre.

Önkéntes Központ Alapítvány

Hidat képezünk a társadalmi szereplők között, a magánszemélyek, a nonprofit szektor és az üzleti szféra valós igényeinek és lehetőségeinek összekapcsolásával.

Miénk A Pálya Alapítvány

A szakmailag legelismertebb pályaorientációs szervezetként egyéni és csoportos tanácsadással, tanmenetbe épített iskolai programmal, valamint online pályaorientációs tudásbázis létrehozásával támogatjuk a fiatalokat a sikeres pályaválasztásban, mindeközben a vállalati partnereinket abban segítjük, hogy üzeneteik célba jussanak a pályaválasztó fiatalok felé.

HiSchool Alapítvány

A HiSchool a legnagyobb, középiskolásokat támogató önkéntes közösség, amely egy moduláris programsorozattal: fesztiválokkal, céglátogatással, coachinggal, tréningekkel és mentorálással áll a tudatos pályaválasztás szolgálatában.

Egyenlő Esélyekért! Alapítvány

Az Egyenlő esélyekért! Alapítvány közhasznú nonprofit szervezetként 2000 óta foglalkozik fogyatékos, súlyosan fogyatékos személyek ellátásával.

“Egy Másik Út” Alapítvány

Központunk egy civil kezdeményezés során alakult közhasznú feladatot ellátó szervezet, amely eltérő fejlődésű gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget abban, hogy társadalmi integrációjuk minél sikeresebb legyen már a legkorábbi időszaktól kezdve, valamint hosszú távon támogatjuk őket abban, hogy képességeikhez mérten a legteljesebb életet élhessék le.

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány

Célunk, hogy mély társadalmi változást indítsunk el Magyarországon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával, amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és a szolidaritást

Világszép Alapítvány

Több mint 10 éve állunk olyan gyerekek mellett, akikről a saját szülei helyett az állam gondoskodik. Közel 150 fiatalnak szervezünk nyári táborokat, rendszeres foglalkozásokat, önkéntes mesemondó és mentor programot

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1907-ben alapított Egyesületünk a Magyarországon élő siket és nagyothalló személyek szakmai érdekvédelmi szervezeteként segíti, támogatja a hallássérült embereket a társadalmi beilleszkedésben és az egyéni érvényesülésben

Közösségfejlesztők Egyesülete

A közösségfejlesztők országos egyesületét 1989-ben alapította egy progresszív népművelői szakmacsoport, akiknek meggyőződésükké vált, hogy az embereknek joguk és egyben dolguk is részt venni az őket körülvevő világ alakításában, de ehhez szakmai segítséget, bátorítást is kell adni. Egyesületünk tagjai ma is alapvetően a közösségfejlesztés iránt elkötelezett szakemberek, helyi közösségi munkások, önkéntes érdeklődők, akiknek célja támogatni a településükön cselekedni akaró embereket.

TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány

A Táp Színház a nemzeti identitást erősítő, Magyarország történeti és kulturális értékeit, hagyományait bemutató, ezekre reflektáló, az egyetemes értékek létrehozását és megőrzését, illetve ezek hazai és határontúli terjesztését, valamint a jövő nemzedékek kulturális nevelését célul kitűző kultúrateremtő és kultúraközvetítő előadó-művészeti szervezet.

Egyenlítő Alapítvány

Az Egyenlítő Alapítvány célja azoknak a változásoknak az elindítása és támogatása, amelyek eredményeként több női vezető lesz a magyar gazdasági, kultúrális, akadémia, tudományos és politikai életben.

Felméréseink alapján a hazai non-profit szervezetek döntő többsége forráshiányban szenved. Ráadásul bevételei nagy része egyetlen bevétel típusból (például állami normatívából, 1%-ból, magánadományból, vagy pályázati forrásból) érkezik.

Reziliencia modellünk szerint a fenntartható működés egyik feltétele a kellően változatos bevételszerkezet: ennek is minél nagyobb része származik saját bevételtermelő tevékenységből (pl: termék-értékesítés, szolgáltatás nyújtás), annál fenntarthatóbb a szervezet.

A program célja

A bevételtermelő tevékenység kialakításának érdekében indítjuk útjára – a Visa, a Greenstic, a Diego, a DPD, az Erla Film, a Klippe Learning, az OTP Mobil és a Shoprenter partnerségében és támogatásával – Social Business 2024 programunk második évfolyamát. A cél az, hogy a programban részt vevő nonprofit szervezetek

Vállalati kihívások, melyekhez csatlakozhattok

A Social Business 2024 empowered by Visa programban résztvevő egyes vállalati partnereink azonosítottak a saját üzletvitelükhöz kapcsolódó és társadalmi/környezeti szempontból is releváns kihívásokat.

A program során nem csak saját ötleten dolgozhattok, hanem ezen kihívások valamelyikére is lehetőségetek van megoldást fejleszteni.

Ez azért nagyon izgalmas lehetőség, mert amennyiben a vállalati partner életképesnek ítéli a kidolgozott ötletet, akkor a program második szakaszában nem csak szaktudásával és/vagy pénzügyi támogatásával is segít megvalósítani, hanem akár az első ügyfeletekké, vagy viszonteladóvá, vagy más módon stratégiai partnerré is válhat a termék / szolgáltatás piacravitele során. 

Nektek szól a program, ha

A program felépítése

Jelentkezési időszak

2024.03.08. – 2024.04.19.

A jelentkezéshez alapvető információkat kérünk be tőletek.

Résztvevők kiválasztása

2024.04.22. – 2024.04.25.

A leadott jelentkezések közül a szervezők kiválasztják és értesítik az áprilisban induló program résztvevőit. Emellett elkészítjük a reziliencia állapot-felméréseteket. Kaptok egy részletes ajánlást arra vonatkozóan is, hogy a saját bevételtermelés mellett milyen egyéb területeken érdemes fejlődnötök a fenntarthatóvá válás és a minél nagyobb társadalmi hatás elérése érdekében.
Program nyitás

2024.04.26. 13-16 óra. Helyszín: Impact Hub

A program megnyitásaként egy találkozón vesznek részt a programban részt vevő szervezetek, a mentorok és a képzést támogató vállalatok. A találkozó célja az ismerkedés, a képzés részletes bemutatása. A program első 4 hónapos része várhatóan május elején indul majd.
Online képzés egyéni mentorálással
A 4 hónapos képzés során a service design módszertanra alapozva 8 modulon keresztül, kéthetes ütemekre osztva kaptok e-learning tananyagokat és ezekre épülő feladatokat, amelyek segítségével azonosítjátok és kidolgozzátok az alap tevékenységetekhez illeszkedő saját bevételtermelő tevékenységeteket. A tananyagok feldolgozását és beépülését, valamint a feladatok kiértékelését a service design módszertanban jártas, dedikált mentorok segítik.
Társadalmi vállalkozás építés
A 4 hónapos képzést követően a mentorok segítségével felépített társadalmi vállalkozás ötletek közül szakmai zsűri választja ki azt a 3-5 szervezetet, akik számára további 1 éves egyéni fejlesztés keretein belül biztosítunk lehetőséget az ötlet megvalósítására és piaci bevezetésére.

Miért érdemes jelentkeznetek?

Szakmai fejlődés

A fejlesztési folyamat során tapasztalati tanulás útján sajátítjátok el a stakeholder mapping, service design, social business model canvas alapjait és az ötlethez egy profi pénzügyi tervet dolgoztok ki.

A service design módszertan alapjainak elsajátításával olyan eszközt kaptok a kezetekbe, amellyel képessé váltok a saját küldetésetekhez illeszkedő üzleti ötletek / tevékenységek azonosítására, kidolgozására, tesztelésére, piaci bevezetésére.

Mentorálás és kapcsolatépítés

A résztvevő szervezetek egyéni mentorálást kapnak a service design módszertanban gyakorlott szakemberektől.

Ezen kívül a vállalati partnerek kihívásaira reagálva, és a vállalati szakértőkkel együtt dolgozva nemcsak szakmai tudásra, de fontos kapcsolatokra is szert tesztek.

Finanszírozási lehetőség

A 4 hónapos program lezárásaként a projekteket bemutatjuk finanszírozó partnereinknek, akik az életképes társadalmi vállalkozási ötletekhez induló finanszírozást biztosíthatnak akár azon szervezetek számára is, akik nem jutnak tovább a program 1 éves egyedi fejlesztési szakaszába.

Az egy éves egyedi fejlesztési szakaszba jutó szervezetek pedig komplex szakmai közreműködés mellé 5.000 EUR pénzügyi támogatást is kapnak.

Jelentkezési feltételek, részvétellel kapcsolatos információk

Milyen hosszú a Social Business program?

A program 4 hónapos képzést, a kiválasztásra kerülő 3-5 szervezet számára pedig további 1 éves fejlesztést biztosít.

Működő társadalmi célú szervezetek vehetnek részt a programban, de nincs szükség előképzettségre.

A 4 hónapos képzési program 8 tanegységből áll, melyekhez kéthetes periódusban kaptok elearning formájában tananyagokat. Az anyagok feldolgozásához, a feladatok megoldásához és a mentorokkal való együttműködéshez legalább heti 5 óra ráfordítás szükséges az képzés eredményes elvégézése érdekében.

A képzés online, e-learning felületen, online kollaborációs eszközök használatával és online mentorálási alkalmak segítségével valósul meg.

A 4 hónapos képzési program és mentorálás értéke 590.000 Ft + ÁFA, nonprofit szervezetek ennek az árnak a 10%-áért, 59.000 Ft + ÁFÁ-ért vehetnek részt a programban.

A Social Business program szervezői

A Scale Impact összeköti a fejlődni képes és akaró impact szervezeteket olyan vállalatokkal, amelyek szívesen támogatnak jó ügyeket. Részben ezekből a vállalati támogatásokból a nonprofit szervezet vagy társadalmi vállalkozás egy fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek végén reziliensebbé válik, illetve világos képe lesz arról, hogyan tudja a pozitív hatását megsokszorozni.

Feladatunk, hogy támogassuk a társadalmi és környezeti hatás felerősítését, amelyet az impact szervezetek kifejtenek. A rendszerszintű változásban hiszünk, melyet a résztvevők együttműködésére alapozva lehet elérni.

A Visa (NYSE: V) világelső a digitális fizetések terén, több mint 200 országban és területen segíti a fogyasztók, kereskedők, pénzügyi intézmények és kormányzati szervek közötti tranzakciókat. Küldetésünk, hogy összekapcsoljuk a világot a leginnovatívabb, legkényelmesebb, legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb fizetési hálózaton keresztül, lehetővé téve az egyének, a vállalkozások és a gazdaságok virágzását. Kihasználjuk márkánk erejét, iparági befolyásunkat és együttes hangunkat, hogy segítsünk pozitív változásokat elindítani azokban a közösségekben, amelyekben dolgozunk és élünk. Hiszünk abban, hogy amikor az egyének és a kisvállalkozások sikeresek, a közösségek virágoznak.

Service designer, a Social Business program szakmai vezetője. 
Káli György tizenöt éve foglalkozik kommunikációval vállalati és ügynökségi oldalon, melyből tíz éve digitális marketing stratégia-építés a specialitása. Jelenleg fogyasztó iélmény- (CX-) dizájn, munkavállalói élmény- (EX-) tervezés, illetve a digitális transzformáció állnak szakmai érdeklődése fókuszában. A Service Design Day konferencia főszervezője, a Social Design Jam társszervezője.

Ha további kérdésed van a programmal kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot!